Onderwijs

Je bent op je creatiefst wanneer je 5 jaar bent. Zonder creatieve uitdaging is die natuurlijke creativiteit gehalveerd als je 8 bent. Creativiteit is niet simpelweg wat knutselen, maar hét middel om je innovatieve bron aan mogelijkheden en oplossingen aan te boren.

width=409

Om aan de diversiteit in leerstijlen van kinderen tegemoet te komen, zijn kunst en creativiteit in de klas een onmisbaar onderdeel. Het Mus & Fret® lespakket zit boordevol kunstzinnige inspiratie, wetenschappelijk experiment en filosofie. Het is een inspirerend, verrijkend bronnenboek voor peuters en kleuters dat schoolbreed kan worden ingezet.

Lespakket

Het lespakket bestaat uit 14 themabladen. De vrienden Mus en Fret gaan op ontdekkingsreis door deze thema's aan de hand van een bijbehorend verhaal op muziek. Ieder thema bevat naast filosofische vraagstukken ook kunstzinnige en wetenschappelijke opdrachten: de zogenaamde lessuggesties.

Deze lessuggesties zijn zodanig opgebouwd, dat ze de talentontwikkeling van kinderen bevorderen. Het kind kan inzichten opdoen over zichzelf, de wereld en de techniek. Op deze manier wordt het uitgedaagd om zijn/haar talent te ontdekken, exploreren en ontwikkelen.

 

Signaleringsinstrument
Het lespakket is tevens een laagdrempelig signaleringsintrument voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Verdeeld over de themabladen is bij diverse lessuggesties een oberservatievraag opgenomen. Deze zijn verzameld op een extra blad waarin bij elk van deze vragen een korte toelichting is beschreven. Zo wordt het gemakkelijker gemaakt om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong optimaal te ondersteunen.

Het Mus & Fret® lespakket is ontwikkeld voor het nieuwe onderwijs, waarin kinderen worden uitgenodigd hun talenten te ontdekken, hun creatief denkvermogen aan te spreken en hun persoonlijke kracht te ontwikkelen.

width=598

Discipline
muziek, dans, taal, beeldend, erfgoed/natuur

Kerndoel(en)
Het lespakket beslaat een ruime variëteit aan onderwerpen en technieken. Door telkens een lessuggestie te behandelen in de les, is in het tijdsbestek van een jaar aan een zeer groot deel van de vereiste kerndoelen voldaan.
volledige lijst met kerndoelen

Sluit aan bij reguliere schoolvakken
rekenen, taal, wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie

Doelgroep
pientere peuters en kiene kleuters

Duur
lessuggesties variëren van 10 minuten tot een half uur

Periode
gehele schooljaar

Bijzonderheden
Reguliere benodigdheden voor de lessuggesties zijn eenvoudig te vinden/verkrijgen of al op school aanwezig. De meeste lessuggesties kosten weinig voorbereidingstijd. Begeleiding door groepsleerkracht.